De Lediaan

Nieuws over De Lediaan

Persbericht: Graafwerken voor ecowijk De Lediaan van start

Graafwerken voor ecowijk De Lediaan van start.

16/11/2023

Op de terreinen van de oude zandwinningsgroeve Desmedt in Diegem gaven burgemeester Jean-Pierre De Groef en eerste schepen Steve Claeys, samen met de ontwikkelaars PSR-Urbicoon, vandaag het officiële startsein voor het herontwikkelingsproject De Lediaan. Na 40 jaar verwaarlozing kan de opwaardering van deze centrumlocatie langs de Oude Haachtsesteenweg beginnen. 

Na een uitvoerig ontwerptraject in nauwe afstemming met de gemeente Machelen, diverse buurtinformatiemomenten en het bekomen van de omgevingsvergunning eerder dit jaar, staan de ontwikkelaars PSR-Urbicoon vandaag klaar om dit duurzame project aan te vatten.

Verspreid over 5 bouwvolumes, komen er op deze site 168 Bijna-Energie-Neutrale (BEN) woongelegenheden: van studio, stadsappartement, parkappartement, penthouse tot stadswoning. De eerste bewoners worden verwacht tegen eind 2025.

Jean-Pierre De Groef, burgemeester Machelen-Diegem:“Dat het saneren van deze site kan gepaard gaan met de aanleg van een nieuw park van 1,8 hectare en een woonaanbod met een voorrangsregeling voor eigen inwoners is een win -win situatie voor de toekomstige bewoners en voor de huidige buurtbewoners.

Steve Claeys, eerste schepen Machelen-Diegem:“Dit project biedt een antwoord op de verschillende noden die in onze gemeente aanwezig zijn;  een historisch vervuild perceel wordt eindelijk gesaneerd en er komt een nieuw parkgebied. Daarnaast zullen er kwalitatieve, duurzame woningen voorzien worden, met een gedeelde focus op wonen in eigen streek en een sociaal woningaanbod.”

____

Bijschrift: v.l.n.r. Steve Claeys, Eerste schepen Machelen-Diegem, Jean-Pierre De Groef, Burgemeester Machelen-Diegem, Jan Vandermeulen, Development Manager PSR, projectontwikkelaar van Jan De Nul Group.

Bij de start van de graafwerken kwamen nog restanten naar boven van de befaamde Diegemse Lediaan-zandsteen die er vroeger ontgonnen werd en die diende voor de opbouw van kerken en paleizen in Brabant, waaronder ook de Diegemse waterburcht Marga en de Sint-Catharina Kerk.

Groen, ontmoeting en slimme mobiliteit staan centraal in deze ecowijk.

Door de bewuste keuze voor compact wonen blijft 82% van het terrein groenzone. Collectieve tuinen en een ondergrondse parkeergarage zorgen voor een autoluwe wijk. Bovendien zal het Lediaanpark van 1,8 hectare toegankelijk zijn voor zowel de huidige als nieuwe inwoners.

De fiets- en wandelpaden zorgen voor een snelle verbinding tussen de Oude Haachtsesteenweg en de Woluwelaan, met daarop aansluitend de fietssnelweg F3.


Collectieve energievoorziening zorgt voor meer wooncomfort.

Alle BEN-woongelegenheden voldoen met een E-peil 20 aan de strengste klimaateisen. Ze worden afgewerkt met hoogwaardige materialen en voorzien van duurzame technologieën.

Op de daken komen all-in-one semicollectieve installaties met warmtepompen en zonne-installaties. Die zal instaan voor alle energievoorzieningen: van verwarming tot (passieve) koeling en ventilatie.

Dankzij deze gemeenschappelijke installaties kunnen de energie- en onderhoudskosten geoptimaliseerd worden. Een bijkomend voordeel is dat deze technieken niet in de bergplaatsen van de individuele woningen komen te staan, wat zorgt voor extra wooncomfort en leefruimte.

Johan Geeroms, Algemeen directeur PSR, projectontwikkelaar Jan De Nul Group: “Onze missie als projectontwikkelaar is om bij te dragen aan een verduurzaming van de woningmarkt. Door innovatieve keuzes te maken tijdens het ontwikkelings- en bouwtraject bouwen we steeds toekomstgericht voor onze eindgebruikers. Voor De Lediaan in het bijzonder zijn de semicollectieve energiesystemen daar een concreet voorbeeld van. Na installatie en oplevering zullen wij als ontwikkelaar ook mee instaan voor de exploitatie en het onderhoud ervan via de oprichting van een Energy Service Company.”

Wim Smeets, Managing and Founding Partner projectontwikkelaar Urbicoon: “Het krachtige eco-concept van De Lediaan in combinatie met de groene omgeving in hartje Diegem, met alle voordelen van het hoofdstedelijk gebied en Brussels Airport vlakbij, is een belangrijke drijfveer voor de reeds talrijke eerste kopers op vandaag. Van de eerste fases die te koop worden aangeboden hebben wij reeds 54% verkocht op plan aan zowel eindgebruikers als investeerders.”


Een geïntegreerde aanpak van de werken zorgt voor een optimale planning en minder hinder.

  • De grondwerken voor de nieuwe gebouwen en omgeving verlopen parallel met de saneringswerken op de site. Deze werekn worden uitgevoerd in samenwerking met Envisan, de milieudivisie van Jan De Nul Group.
  • Het afval dat uit de grond wordt gehaald, zoals puin, hout, plastiek, enz., wordt ter plaatse maximaal gescheiden, tussentijds gestockeerd en vervolgens zorgvuldig afgevoerd naar daartoe erkende verwerkingscentra.
  • Het werfverkeer verloopt via een tijdelijke inrit ter hoogte van de Oude Haachtsesteenweg en de Woluwelaan wat zorgt voor minder hinder in het centrum van Diegem.
  • De bovengrondse bouwwerken starten in het tweede kwartaal van 2024.
  • De eerste bewoners worden eind 2025 verwacht.

 

De verkoop is met succes gestart.

 Van de eerste ontwikkelingsfase die te koop werd aangeboden, werden vandaag reeds meer dan 60 units verkocht.

Blijf op de hoogte van het project

Schrijf je in
Logo De Lediaan ontvang de
brochure